O nas

Szkoła English Academy Opole stworzona została aby zaoferować i prowadzić profesjonalne kursy od podstaw do poziomu zaawansowanego z angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Zatrudniamy profesjonalną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz pasją w nauczaniu języka. Dodatkowo małe grupy (do 12 osób) sprawiają, że zarówno lektor jak i metodyk opiekujący się daną grupą może indywidualnie podejść do każdego kursanta tworząc lekcje bezpośrednio pod jego potrzeby. W naszej szkole w przeciwieństwie do wielu innych podobnych placówek wymagamy solidnego przygotowywania się do zajęć, na bieżąco sprawdzamy wiedzę uczniów. Co 16 godzin natomiast organizowany jest egzamin kontrolny, który każdy kursant zobligowany jest zaliczyć. Dzięki temu Nasi kursanci mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami na maturze z języka, innych egzaminach językowych jak również z łatwością potrafią porozumiewać się w sytuacjach życia codziennego po kursie w Naszej placówce. Dodatkowo kursanci mający problemy z nauką mogą korzystać z bezpłatnych zajęć wyrównawczych oraz materiałów dydaktycznych możliwych do pobrania bezpośrednio z Naszych serwerów a także wymienić doświadczenia i opinie na Naszym Funpage'u. Lekcje odbywają się w Opolu w siedzibie naszej szkoły.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami z dostępem do Internetu oraz urządzeń audiowizualnych. Lekcje prowadzone są w nowoczesnych pracowniach zapewniając każdemu uczniowi optymalne warunki nauczania.

 

Dodatkowo o jakości Naszej Szkołe świadczą wpisy do ewidencji instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jakie otrzymaliśmy w czasie Naszej wieloletniej działalności oświatowej:

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Opola
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Opola
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych